INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Sayın kongre katılımcıları

Bildiri özetleri kitabının hazırlanması ve yayınlanması için aşağıda verilen mizanpaj şemasına uygun bir şekilde, maddeler halinde belirtilen hususları dikkate alarak 15 Ekim 2017 tarihine kadar genişletilmiş özetlerinizi sarkiyatkongre@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

1- Genişletilmiş özetler en az 700 en fazla 1000 kelimeden oluşmalıdır. Kelime sayısı belirtilen aralığı aşan ya da altında kalan özetler kabul edilmeyecektir.

2- Genişletilmiş özetler sunum yapılan dil ve İngilizceden oluşmalıdır. Her iki dilde de belirtilen kelime aralığında özetler yazılmalıdır. İngilizce sunulan bildirilerin ayrıca Türkçe özet göndermelerine gerek yoktur.

3- Genişletilmiş özetlerde isteğe bağlı olarak giriş ve ara başlıklar kullanılabilir. Ayrıca dipnotlar da verilebilir. Bu konuda ekte gönderilen mizanpaj dosyasındaki örnekler dikkate alınmalıdır. 

4- Mizanpaj kurallarına uymayan özetler kabul edilmeyecek ve yayınlanmayacaktır. bu konudaki tüm sorumluluk yazara aittir. 

5- 15 Ekim 2017 tarihinden sonra gönderilecek özetler yayınlanmayacaktır.

6- Özetler kitabının yayınlanma tarihi 15 Kasım 2017’dir. 

7-Tam metin bildiriler için ayrıca duyuru yapılacaktır. Her hangi bir karışıklık yaşanmaması için bir dahaki duyuruya kadar tam metinlerin gönderilmemesini rica ediyoruz. Bu süreç için ayrıca mail aracılığıyla ve web sitemizde duyurular yapılacaktır.

8- Kitabın yayınlanması ile birlikte yazıların tüm yayın hakları Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı’na devrolmuş olacaktır.

Mizanpaj Dosyası