Derneğimizin kütüphanesi zengin bir arşive sahip olup 15.000 aşkın kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar genel olarak sosyal bilimler ve dini bilimler alanlarında toplanmıştır.

Kütüphanemizdeki kitaplar konularına göre kategorize edilmiş olup, kitapların uluslararası kütüphanecilik kriterlerine göre tasnif edilmesi sürecine başlanmıştır