Başvuru Formu/Application Form:

Bildiri özetleri

  • En az 300, en fazla 500 kelimeden oluşmalı

  • 4-6 adet anahtar kelimeler

  • Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. 

  •  Araştırmanın alanı açık bir şekilde belirtilmeli

  • Metod ve sonuçlara kısaca değinilmeli ve bulgulara işaret edilmelidir.

   Başvuru Formun doldurularak sarkiyatkongre@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

The abstract should include:

  • An abstract of not more than 500 and not less than 300 words.

  • 4-6 keywords

  • The scope of the research and the aim must be clearly specified.

  • The methods and results should be briefly summarized. Findings should be indicated.

 

Application form must be sent to e-mail address: sarkiyatkongre@gmail.com