top of page

      Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı 2015 yılında kurulmuş olup ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen sempozyum, seminer ve panellerin yanı sıra sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında kitaplar yayınlayarak bilim dünyasının istifadesine sunmaktadır. 

     Vakfın ilk nüvesini oluşturan Şarkiyat Araştırmaları Derneği’nin düzenlemiş olduğu sempozyumların bildiri kitaplarının farklı yayınevleri ile birlikte yayınlanması haricinde Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı Yayınları olarak bugüne kadar 40’dan fazla kitap yayınlanmış olup bunların çoğunluğu vakfın internet sitesinde açık erişim olarak araştırmacıların ilgisine sunulmuştur. 

       Yayın portföyümüzde 13 yıldır düzenli olarak yayın hayatını sürdüren, ulusal ve uluslararası çok sayıda indekste taranan Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi (ISSN: 1308-9633) de bulunmaktadır.

       Uluslararası Yayınevi Belgesi (PDF)

WhatsApp Image 2023-11-23 at 00.43.59.jpeg

Muhammed Şaban Kâmî-i Âmidî Dîvânı’nın Dinî

ve Tasavvufî İncelenmesi 

WhatsApp Image 2023-10-15 at 00.13.21.jpeg

ﺷﮑﻠﮕﯿﺮي روﯾﺎروي اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎﯾﮥ

ﻫﺠﻮ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

PHOTO-2021-12-07-22-43-43.jpg

نعیم فراشری و ادبیات فارسی

Abdullah Rexhepi

PHOTO-2021-12-04-22-10-12 2.jpg

Muallel Hadis ve İmam Tirmizî'nin İlelü's-Sağîr Adlı Eseri

Taner KARASU

Ekran Resmi 2021-11-18 23.18.05.png

Süryani Kadim Kilisesi'nde Vaftiz Sakramenti

Sevinç AKSİN

PHOTO-2021-11-04-18-43-54.jpg

Şia'da Sahih Hadis

Hasan SELAM

PHOTO-2021-10-24-14-55-58.jpg

بررسی تطبیقی دلالت "عنوان" در شعر شش شاعر فارسی و عربی معاصر

(نیما، شاملو، شفیعیکدکنی، سیاب، مقالح و درویش)

فاطمه بخیت

PHOTO-2021-10-17-22-24-37.jpg

Köpek Salyasının Hükmü ile İlgili Hadisler

Mehmet Zülküf TAŞ

PHOTO-2021-10-08-22-10-43.jpg

Yezidiliğin Oluşum ve Kurumsallaşma Sürecinde Tasavvufun Etkisi

Esra GÜLNİHAL

PHOTO-2021-10-09-13-28-04.jpg

Transkrîpsiyona Berhema Xelîfe Yûsif A Bi Navê Feraîz

Rabia ORAK ELÇİÇEK

kitap 2.jpg

نقد اجتماعی رمان فارسی دری افغانستان
با تأکید بر چهار رمان

محمدامین زواری

Varlık 1.jpg

İslam Mezhepleri Bağlamında Ebu'l-Ferec İbnü'l Cevzi

Muhammed Nurullah GÜNDÜZ

kapakson18_edited.png

Hadis ve Yorum

Edt: Fuat İSTEMİ

IMG-20170907-WA0022.jpg

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Bildiri Özetleri Kitabı

ömerli.JPG

Uluslararası Ömerli/Ömeran ve Çevresi Sempozyumu

Bildiriler Kitabı

1-16.jpg

Uluslararası Seyfuddîn Âmidi Sempozyumu

Bildiriler Kitabı

WhatsApp Image 2023-10-15 at 00.13.20.jpeg

Celvetîyye Şeyhi Abdurrahman Nesîb Dede Dîvânı

WhatsApp Image 2023-11-26 at 13.02.34.jpeg

سلیم نام ه های فارسی و یک سلیم نام ۀ نظوم

PHOTO-2021-12-06-21-54-18.jpg

Hindistan'da İslam'a Adanmış Bir Yaşam (Nizâmeddin Evliya ve Tasavvuf Anlayışı)

Ömer TAY

PHOTO-2021-11-15-15-43-45.jpg

Modern Ortodoks Yahudilik

Hüseyin AKDEMİR

PHOTO-2021-11-15-16-19-26.jpg

Muş Surp Garabed Manastırı

Rıza BEROJE

 

PHOTO-2021-11-08-23-08-41.jpg

علم الشخص والجنس واسم الجمع والحقيقة والماهية

(التأليف: محمد الدمنهوري (المتوفى: سنة 1288ه

الدراسة والتحقيق: نهاد تاري

PHOTO-2021-11-03-00-23-03.jpg

Sahîhayn Üzerinde İcmâ Meselesinin Tahlili

İhsan BUĞRAHAN

PHOTO-2021-10-20-18-37-19.jpg

إنباه الأنباه
على تحقيق إعراب لا إله إلا الله لإبرهيم بن حسن الكوراني

Ahmet GEMİ

PHOTO-2021-10-10-16-02-51.jpg

Seyda Molla Hâlid Korkusuz ve El-Hadîsu's-Sahîh Adli Eseri

İbrahim AYHAN

PHOTO-2021-10-08-22-01-46.jpg

نقد و تحليل اشعار سزايى كاراكوچ و قيصر امين پور

كادير آنالاى

Rumeli'den Mısır'a Za'fî-i Gülşenî

Abdurrahman ADAK

6. ZEYNEP USLU.jpg

Bâtınî Dini Yapılanmalarda  Döngüsellik

Zeynep USLU

PHOTO-2021-05-24-21-30-14_edited.png

Bâtınî Mezheplerde İbadet

Berna TEKEV YAŞAR

ensonkapak_edited.png

Din Görevlilerinin Hadis Bilgisi

Mehmet BİLEN

TAM METİN.jpg

Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Tam Metin Bildiriler Kitabı

tatvanson2.jpg

Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu

Bildiriler Kitabı

indir.jpg

İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu

Bildiriler Kitabı

bottom of page