ŞARKİYAT Bilim ve Hikmet Vakfı

       Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumu dolayısıyla tarihte pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. Onlarca uygarlığın üzerinde kurulduğu bu coğrafyada insanlığa ışık tutacak pek çok eseri de arkasında bırakmıştır. İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi gereken bu uygarlıkla ilgili yeteri düzeyde bir incelemenin yapılmadığı bilinen bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında bir hazine üzerinde oturmuş, ancak farkında olmadan yoksul bir hayatı yaşayan insanların durumu gibi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu durumdan kurtulabilmek için öncelikle bilgilenmek ve daha sonra ilgilenmek gerekmektedir. zira Sokrat’ın ifade ettiği gibi “fazilet bilgidir. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Öyleyse faziletsizlik bir bilgisizliktir. Bilgisiz bir ruh aydınlatılarak, bilgisizlikten kurtarılmak suretiyle düzeltilip faziletli kılınmalıdır.” 

 

           Kültür değerlerimizde sıkça ifade edildiği gibi “hikmet mü’minin yitiğidir, onu nerede bulursa alır.” Bu açıdan değerlendirme yapan bir zihin aydın ve evrensel bir zihindir. Dünyaya açıktır. Bilginin ve doğrunun peşindedir. Dar kalıplarla kendisini sınırlamamıştır. Coğrafyanın onu kuşatması mümkün değildir. Aydındır ve etrafını aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede düşünen ve düşündürmeye çalışan Şarkiyat bulunduğu ortamda karanlıktan yakınma yerine bir mum yakmaya çalışmaktadırlar. Her türlü dinsel, mezhepsel, etnik ideolojilerden uzak, sadece bilgiye ve hikmete değer veren tamamen kültürel ve akademik bir çalışmayı hedeflemektedirler. Sokrat’ın ifadesiyle toplumu bilgilendirmek suretiyle insanları fazilet sahibi kılma ve bu doğrultuda faziletli bir toplumun oluşmasına katkıda bulunabilmek amacıyla aydın sorumluluğunu yerine getirmeyi istemektedir.        

DOÇ. DR. MEHMET BİLEN 

    BAŞKAN