top of page

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Şarkiyat Araştırmaları Derneği ve e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi tarafından 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Diyarbakır'da Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir. 

 

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak akademik çalışma ve araştırmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Sosyal bilimlerin her alanındaki değişim, gelişim, sorun ve çözümleri ele almaya çalışacak olan kongrede sunulacak bildiriler öncelikle bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır.

 

Kongre sonrası katılımcıların arzuları doğrultusunda tam metin bildiriler ister tam metin bildiriler kitabında isterlerse hakem sürecini tamamladıktan sonra Uluslararası alan indekslerinde yer alan e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi'nde/Journal of Oriental Scientific Research (www.esarkiyat.com)'de yayınlanabilir. 

Ulaşım ve konaklama katılımcılara aittir.

  • Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih: 01.08.2017

  • Kongre Programını İlanı: 25.08.2017

  • Kongre Tarihi: 14-17.09.2017

The International Congress on Social Sciences will be held in Diyarbakir between 14-17 September by the Association of Oriental Research and the Journal of Oriental Scientific Journal.

 

The International Conference on Social Sciences aims to contribute to academic research by creating an interdisciplinary working environment for social sciences.

 

The papers to be presented at the congress, which will try to address the changes, developments, problems and solutions in all fields of social sciences, will be first published in the book of abstracts.

 

After the congress, if the participants wish, their papers can be published in the Journal of Oriental Scientific Research (www.esarkiyat.com) which is included in the international indexes.

 

Presentation languages are English, Turkish, Arabic and Kurdish at the congress.

A person can participate with a maximum of one paper.

Transportation and accommodation are covered by participants.

  • Application deadline: 1.08.2017

  • Conference Program Announcement: 25.08.2017

  • Conference Date: 14-17.09.2017

bottom of page